Spoiwex sp. z o.o.
ul. Boczna 6
44-249 Żory

e-mail: biuro@spoiwex.pl
tel. +48 32 734-03-15

Partnerzy:

Stabilizacja gruntu, hydroinżynieria

Oferta Spoiwex obejmuje spoiwa z grupy Terramix i Stabifen przeznaczone dla inżynierii komunikacyjnej - drogowej i kolejowej oraz budownictwa kubaturowego i hydroinżynierii. Spoiwa z grupy HSG przeznaczone są dla górnictwa podziemnego.

BUDOWNICTWO DROGOWE

 • Ulepszone podłoże i podbudowa pomocnicza
 • Wzmacnianie podłoża pod nasypy
 • Wzmacnianie warstw nasypów
 • Budowa dróg technologicznych, leśnych, gruntowych

BUDOWNICTWO KOLEJOWE

 • Wzmacnianie podłoża pod nasypy kolejowe
 • Wzmacnianie warstw nasypów
 • Ulepszanie górnej warstwy podtorza kolejowego
 •  

INNE ZASTOSOWANIA

 • Płyty postojowe i drogi kołowania
 • Ciągi piesze
 • Makroniwelacje terenów
 • Ulepszanie i uszczelnianie podłoży na składowiskach odpadów

GÓRNICTWO PODZIEMNE

 • Torkretowanie wyrobisk górniczych
 • Wykonywania ochronnych i izolacyjnych pasów podsadzkowych
 • Budowa tam izolacyjnych
 • Powiązanie obudowy z górotworem.

HYDROINŻYNIERIA

 • Wykonywanie pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych metodami wgłębnego mieszania

 

ico zamknij