Spoiwex sp. z o.o.
ul. Boczna 6
44-249 Żory

e-mail: biuro@spoiwex.pl
tel. +48 32 734-03-15

DROHART E

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące wg PN-EN 13282-1

Informacje ogólne

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART jest produkowanym fabrycznie spoiwem, dostarczanym w postaci gotowej do zastosowania, o właściwościach szczególnie nadających się do przygotowania materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanym w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury. Hydrauliczne spoiwa drogowe stosowane są nie tylko do konstrukcji drogowych, ale dla lepszego zrozumienia niniejszego dokumentu będzie używana ta ogólna nazwa.
Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART składa się z szarego proszku stanowiącego mieszaninę różnych składników, mającego statystycznie jednorodny skład. Po zmieszaniu z wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod wodą. Spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, stopnia zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.

Zalety stosowania

 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
 • Poprawa nośności
 • Poprawa zagęszczalności
 • Zwiększenie wodoodporności
 • Poprawa mrozoodporności
 • Obniżenie wilgotności naturalnej
 • Możliwość stosowania w technologiach „mix in place” oraz „mix in plant” 

Skład i przeznaczenie stosowania

Składniki główne hydraulicznego spoiwa drogowego szybkowiążącego DROHART stanowią klinkier cementu portlandzkiego (K), popiół lotny krzemionkowy (V) i popiół lotny wapienny (W). Siarczan wapnia (Cs) stanowi regulator czasu wiązania; składniki drugorzędne to specjalnie wyselekcjonowane mineralne materiały nieorganiczne.
Dzięki odpowiednio dobranemu składowi hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART łączy w sobie cechy wiążące cementu i właściwości osuszające wapna. Przeznaczone jest do ulepszania i stabilizacji gruntów wysadzinowych suchych i przewilgoconych, jak również gruntów wątpliwych i niewysadzinowych.

Powołania normatywne i prawne

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące DROHART jest produkowane według i spełnia wymagania Normy Europejskiej PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące. Skład, wymagania i kryteria zgodności. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 producent wdrożył i prowadzi zakładową kontrolę produkcji w systemie 2+, uzyskał certyfikat ZKP, a spoiwo DROHART, jako wyrób budowlany zostało oznakowane znakiem CE.

Odmiany i zasadnicze charakterystyki hydraulicznego spoiwa drogowego DROHART

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące DROHART występuje w 3 odmianach, różniących się składem, działaniem oraz spełniających wymagania dla różnych klas wytrzymałości wg PN-EN 13282-1.

Zasadnicze charakterystyki hydraulicznego spoiwa drogowego DROHART

  DROHART EXPERT 32.5 DROHART PLUS 22.5 DROHART 12.5
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI E 4 E 3 E 2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE R7 ≥ 16,0 MPa ≥ 10,0 MPa ≥ 5,00 MPa
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE R28 ≥ 32,5 MPa ≥ 22,5 MPa ≥ 12,5 MPa
POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE 0,090mm ≤ 10 %  ≤ 10 %  ≤ 10 %
POCZĄTEK CZASU WIĄZANIA ≥ 90 min  ≥ 90 min  ≥ 90 min
STAŁOŚĆ OBJĘTOŚCI ≤ 10 mm  ≤ 10 mm  ≤ 10 mm
ZAWARTOŚĆ SIARCZANÓW ≤ 4 %  ≤ 4 %  ≤ 4 %
DEKLAROWANY UDZIAŁ SKŁADNIKA GŁÓWNEGO 65 % 50 % 25 %
TOLERANCJA BEZWGLĘDNA ±10 %  ±10 %  ±10 %

Wymagania dotyczące trwałości

Okres zachowania deklarowanych parametrów wynosi 60 dni od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w warunkach powietrzno-suchych.

Bezpieczeństwo stosowania

Podczas realizacji robót i prac w laboratorium należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Spoiwo DROHART jest produktem drażniącym i należy stosować środki ochrony osobistej. Szczegółowe postępowanie ze spoiwem jest opisane w karcie charakterystyki.

Wykonywanie stabilizacji i wzmocnienia gruntu spoiwem DROHART. Zakres stosowania

Przygotowywanie materiałów na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, warstwy odcinające, warstwy ulepszonego podłoża w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury, a w szczególności:

 • stabilizacja gruntów hydraulicznym spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13
 • wykonywanie mieszanek związanych spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5
 • ulepszanie gruntu przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów zgodnie z PN-S-02205 
 • wykonanie stabilizowanej warstwy podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012 dla kategorii ruchu od KR1 do KR7 wg „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 
 • wzmacnianie i ulepszanie podłoża nawierzchni do parametrów G1 zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
 • stabilizacja górnych warstw podtorza kolejowego
 • recykling dróg rolniczych, leśnych i gminnych

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.